Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF
European Union
Driving towards low carbon mobility
Η OPTILOG Advisory Services (www.optilog.gr) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον τομέα των μεταφορών και των logistics.
Διαβάστε περισσότερα
Μία από τις ταχέως αναπτυσσόμενες εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, στρατηγικού σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων ολοκληρωμένης επικοινωνίας.
Διαβάστε περισσότερα
Η LEVER A.E. είναι μια εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανάπτυξης και Αϋξησης της Αποτελεσματικότητας στον ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα.
Διαβάστε περισσότερα
Η ΔΕΠΑ, με πολύχρονη παρουσία στην ελληνική αγορά, είναι ένας σύγχρονος και ανταγωνιστικός όμιλος εταιρειών, με δυναμική παρουσία στον ενεργειακό τομέα και ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των τοπικών κοινωνιών.
Διαβάστε περισσότερα