Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF
European Union
Driving towards low carbon mobility

«Πόσο πιο φιλικό προς το περιβάλλον είναι το φυσικό αέριο»; - Γιώτα Κ.

«Πόσο ασφαλής και αξιόπιστη είναι η μετατροπή του παρόντος αυτοκινήτου μου σε CNG»; - Χρήστος Γ.