Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF
European Union
Driving towards low carbon mobility

optilog

Εταιρικό προφίλ

Η OPTILOG Advisory Services (www.optilog.gr) παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας στον τομέα των μεταφορών και των logistics. Η εμπειρία μας σε όλα το φάσμα λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και οι τεχνικές βελτιστοποίησης που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων, είναι οι κύριοι λόγοι για την προσέλκυση πελατών, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η ομάδα της OPTILOG Advisory Services είναι ισχυρή στην υλοποίηση και την επίτευξη αποτελεσμάτων με διάρκεια στο χρόνο, στον τομέα των μεταφορών και των logistics. Αυτό είναι το κύριο πλεονέκτημα για τους πελάτες μας. Στόχος μας είναι να κατανοούμε τα προβλήματα των πελατών μας, να αναπτύσσουμε μια δυναμική ομάδα, και να παρέχουμε καινοτόμες λύσεις. Προσφέρουμε προστιθέμενη αξία και είμαστε υπερήφανοι για τις επιτυχίες των πελατών μας.

Υπηρεσίες που προσφέρουμε

  • Σχεδιασμός και οργάνωση αποθηκευτικών χώρων και μέτρηση απόδοσης (με χρήση δεικτών)
  • Σχεδιασμός μεταφορικών δικτύων και οργάνωση μεταφορικού έργου
  • Κοστολόγηση αποθηκευτικού και μεταφορικού έργου με χρήση της μεθόδου Activity Based Costing
  • Αξιολόγηση επενδύσεων (ανάλυση κόστους-οφέλους, μελέτες σκοπιμότητας )
  • Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος σε επίπεδο οργανισμού, προϊόντος και διαδικασίας με χρήση Ευρωπαϊκών προτύπων
  • Υλοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων έργων (H2020, MED, ENPI, CEF, INTERREG)
  • Οργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων για στελέχη επιχειρήσεων

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ, Ph.D. - Senior Consultant

Ο Βασίλης έχει εκδώσει 6 διεθνείς συλλογικούς τόμους (βιβλία) με θέμα τη Διοίκηση Αλυσίδων Εφοδιασμού καθώς επίσης έχει δημοσιεύσει πάνω από 90 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, διεθνή συνέδρια και επιμελημένους τόμους. Συμμετέχει σε Editorial Boards γνωστών επιστημονικών περιοδικών ενώ παράλληλα έχει αποτελέσει μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
Την τελευταία δεκαετία έχει συμβάλει ενεργά στην υλοποίηση άνω των 40 ερευνητικών έργων ενώ παράλληλα, έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε σεμινάρια κατάρτισης στελεχών και σε μεταπτυχιακά προγράμματα σε δημόσιους οργανισμούς και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Παν. Πειραιά, Παν. Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Έχει επίσης διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης και σύμβουλος στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα ενώ έχει υλοποιήσει περισσότερα από 100 ιδιωτικά/αναπτυξιακά έργα στον τομέα των logistics και των νέων τεχνολογιών. Είναι αξιολογητής σε ερευνητικά και επενδυτικά προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς επίσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG MOVE).
Κατέχει δίπλωμα Ηλεκτρ. Μηχ. & Μηχ. Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Essex με μεταπτυχιακές σπουδές σε Κινητές & Δορυφορικές Επικοινωνίες από το Πανεπιστήμιο του Surrey και Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Warwick. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α). Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) και του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Επιμελητηρίου (FEANI).

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΟΣ, MSc. - Consultant

Ο Αναστάσιος εργάζεται στην OPTILOG Advisory Services ως σύμβουλος σε θέματα logistics και μεταφορών. Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στον κλάδο των logistics με έμφαση στη διαχείριση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών αποθηκευτικών χώρων, στην κοστολόγηση υπηρεσιών logistics, στο σχεδιασμό και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής, στις συνδυασμένες μεταφορές, στις διαδικασίες logistics οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον (green logistics), ενώ παράλληλα συμμετέχει ως εκπαιδευτής σε σεμινάρια κατάρτισης στελεχών. Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και διεθνή συνέδρια, ενώ συμμετέχει σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς επίσης και από ιδιωτικές εταιρίες. Επίσης, έχει εργασθεί ως επιστημονικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών του, εντάχθηκε ως βοηθός ερευνητή στο εργαστήριο Συστημάτων Σχεδιασμού Παραγωγής και Λειτουργιών (Συ.Σ.Πα.Λ), το οποίο έχει την έδρα του, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης (με ειδίκευση στη Διοίκηση Έργων και Λειτουργιών), με διάκριση, από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου και επίσης είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία (με ειδίκευση στη Διοίκηση Logistics), με διάκριση, από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. 

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΦΩΝΙΑΔΑΚΗ

ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΦΩΝΙΑΔΑΚΗ, MSc. - Associate Consultant

Η Κλεονίκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας). Στη συνέχεια παρακολούθησε επιτυχώς το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία (με ειδίκευση στη Διοίκηση Logistics). Έχει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση καθώς και στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων έχοντας συμμετάσχει επιτυχώς σε πλειάδα έργων τα τελευταία 15 έτη. Εργάζεται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και είναι εξωτερική συνεργάτιδα στην OPTILOG Advisory Services.