Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF
European Union
Driving towards low carbon mobility

Η LEVER Α.Ε. είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Ανάπτυξης και Αύξησης της Αποτελεσματικότητας στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα.

Αποτελεί μέλος του ομίλου εταιρειών ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΕΝΡΓΑΤΕΣ και είναι φορέας εφαρμογής της τεχνογνωσίας των εταιρειών:

Σαμαράς & Συνεργάτες, της μεγαλύτερης ελληνικής εταιρείας στον τομέα των τεχνικών συμβουλών.

Profiles International, πολυεθνικού ηγέτη στην επιλογή, αξιολόγηση και ανάπτυξη υψηλής απόδοσης ανθρώπινου δυναμικού.

Pit Stop ASG, εταιρείας εργαλείων αξιολόγησης και επαναχάραξης επιχειρησιακής στρατηγικής.

Value Selling Associates, αμερικάνικης εταιρείας μεθοδολογίας και εργαλείων πωλήσεων με διαρκή παρουσία την τελευταία δεκαετία στις 20 κορυφαίες εταιρείες του είδους στον κόσμο.

Ο όμιλος ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ λειτουργεί με την λογική "One Stop Solutions" και παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Συμβάλλουμε στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, παρέχοντας στο υψηλότερο επίπεδο που προσφέρονται στην αγορά καθετοποιημένα όλες τις λύσεις - υπηρεσίες που απαιτούνται για την ίδρυση, ανάπτυξη και εύρυθμο λειτουργία μιας εταιρείας και στην αναβάθμιση της δημόσιας διοίκησης υποστηρίζοντας την εφαρμογή μέτρων πολιτικής για την ενδυνάμωση των επιτελικών, προγραμματικών λειτουργιών της και τη βελτίωση των υπηρεσιών της προς τον πολίτη.

 

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να αποτελούμε πρώτη επιλογή στην παροχή συμβουλευτικών & εκπαιδευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και να συμβάλλουμε στην μακροπρόθεσμη και επιτυχή πορεία των πελατών μας μέσω των εξαιρετικά αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων λύσεων που τους προσφέρουμε.

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΙΠΙΔΗΣ

Ο κ. Θεόδωρος Καριπίδης είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός με μεταπτυχιακό τίτλο ΜΒΑ. Είναι Σύμβουλος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον χώρο της διοίκησης βιομηχανικών μονάδων και εταιριών παροχής υπηρεσίας. Εργάστηκε ως γενικός διευθυντής στην εταιρία TATA ELASTRON και στην εταιρία DECO CERAMICA και ως διευθυντής πωλήσεων και ανάπτυξης στην εταιρεία συμβούλων RANCLIN COVEY HELLAS. Διετέλεσε ακόμη διευθυντής προμηθειών στην εταιρία παραγωγής, εισαγωγής και εμπορίας πλακιδίων και ειδών υγιεινής HATZ GROUP. Από το 2010, είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε., εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης, αξιολόγησης και εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, στρατηγικού σχεδιασμού, επιδοτήσεων επιχειρηματικών σχεδίων, μελετών βιωσιμότητας επενδύσεων, και χρηματοδοτήσεων από Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Η κα Μαχαιρίδου Σοφία είναι πτυχιούχος «Διεθνών Ευρωπαϊκών, Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών» και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια Διοίκηση. Από το 2012 είναι στέλεχος στην εταιρεία LEVER – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. Έχει ασχοληθεί με την υποβολή προτάσεων, την υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και ευρωπαϊκών έργων πολλών εταίρων. Έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση, επικοινωνία και το συντονισμό πολλών εταίρων από διαφορετικές χώρες, στην επικοινωνία με Φορείς και Διαχειριστικές Αρχές, στην διεκπεραίωση διαχειριστικών θεμάτων, στην παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Επίσης, διαθέτει εμπειρία στη διοργάνωση και το συντονισμό εκδηλώσεων, εργαστηρίων και συναντήσεων εργασίας. Τέλος, έχει ασχοληθεί με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τόσο ως υπεύθυνη διαχείρισης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, όσο και ως μέλος της συμβουλευτικής ομάδας υποστήριξης.

ΠΩΛΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗ

ΠΩΛΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗ

Η κα Πωλίνα Δασκαλούδη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Σχολής «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (ΜΒΑ), με κατεύθυνση Λογιστική – Ελεγκτική». Διαθέτει περισσότερα από 15 έτη επαγγελματική εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Τα τελευταία 12 χρόνια έχει εργαστεί σε εταιρείες συμβούλων, με καθήκοντα οικονομικής διαχείρισης πολλών συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών έργων διακρατικής/διαπεριφερειακής/διασυνοριακής συνεργασίας. Είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη οικονομικών αναφορών, την προετοιμασία για την πιστοποίηση των δαπανών, την τήρηση φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία, τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων για πιστοποίηση όλων των εταίρων, την υποβολή φακέλου προς πιστοποίηση, την κατανομή των δόσεων στους εταίρους του έργου.

ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ0

ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ

Ο κ. Πολύκαρπος Καρκαβίτσας είναι διπλωματούχος Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μεταπτυχιακή κατάρτιση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, με θέμα «Σχεδιασμός Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών». Κατά τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης, εργάστηκε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας (ΑΝΕΜ Α.Ε.) και στο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μεσογείου για τις Μεταφορές (ΔΕΚΑΜΜ), με αντικείμενα το Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό, την οργάνωση του χώρου, το σχεδιασμό συστημάτων μεταφορών, κλπ. Διαθέτει δεκαετή και πλέον εμπειρία στην υποστήριξη δημοσίων οργανισμών και φορέων, σε έργα Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και έργα Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού, στην υλοποίηση δράσεων και μελετών για την στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, τη διοργάνωση εκδηλώσεων προβολής και διάχυσης, σε Αναπτυξιακές Μελέτες, σε Μελέτες Κυκλοφορίας και Στάθμευσης, στο σχεδιασμό πολιτικής για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη του χώρου, κ.α. Έχει επίσης εμπειρία ως επικεφαλής ομάδας έργου στο σχεδιασμό, υποβολή, διαχείριση και υλοποίηση έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων, έχοντας υλοποιήσει έργα στα Προγράμματα South East Europe, Leader, INTERREG (Ελλάδα-Αλβανία, Ελλάδα-πΓΔΜ, Ελλάδα – Ιταλία, Ελλάδα-Βουλγαρία), Black Sea, LIFE και HORIZON 2020. Από το 2014 είναι προϊστάμενος του τμήματος δημοσίου τομέα της LEVER.

ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ0

ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΛΑΛΟΥΔΑΚΗΣ

Ο κ. Κλεάνθης Λαλουδάκης, είναι Διπλωματούχος Πολεοδόμος - Χωροτάκτης Μηχανικός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) στον Αστικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό του London School of Economics & Political Sciences (RICS Accredited)/ Department of Geography & Environment. Επιπλέον διαθέτει γενική και ειδική εμπειρία (άνω των 10 ετών) σε έργα Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης και έργα Στρατηγικού - Επιχειρησιακού σχεδιασμού. Έχει εργασθεί ως υπεύθυνος εργοταξίων σε πληθώρα τεχνικών έργων (κτιριακών, αθλητικών, υποδομών, κλπ), προϊστάμενος τμήματος ποιότητας και δημοπρασιών, ως εξωτερικός Σύμβουλος στη σύνταξη Περιφερειακών και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για την ΠΠ 2014 - 2020, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης Ακινήτων, στην εκπόνηση σχεδίου δράσης, στην προετοιμασία και ωρίμανση Πράξεων που πρόκειται να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ, σε μελέτες πολεοδομικής και περιφερειακής ανάπτυξης κ.λπ. Επίσης διαθέτει εμπειρία στην υποστήριξη και την παροχή τεχνικής βοήθειας σε φορείς στον αναπτυξιακό σχεδιασμό και την προετοιμασία και ωρίμανση πράξεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014 - 2020. Το γνωστικό υπόβαθρο του, λόγω και της φύσης του τμήματος χωροταξίας - πολεοδομίας - και περιφερειακής ανάπτυξης, είναι διεπιστημονικό και ευρέως φάσματος (στατιστική, αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, οικονομικό αντικείμενο, στρατηγικός σχεδιασμός, διοικητικές ικανότητες, κλπ). Χειρίζεται με εξαιρετική άνεση Η/Υ κατέχοντας γνώση τόσο των ρυθμίσεών του συστήματος/δικτύου καθώς και γνώση πλήθος επαγγελματικών λογισμικών και ομιλεί και χειρίζεται την αγγλική γλώσσα σε πάρα πολύ καλό επίπεδο τόσο γραπτό όσο και προφορικό. Από τον Ιανουάριο του 2018 είναι μέλος της Lever A.E. στο τμήμα προώθησης αλλά και ως μέλος ομάδας έργου σε υπηρεσίες Συμβούλου σε διάφορα έργα.